Piwo

Pi? piwo trzeba d?ugo, p?ki si? nie ko?cz? wszystkie zapasy. Tylko tak staro?ytny nap?j rycerzy i zakonnik?w, szlachcicy i prostego ludu otworzy si? w ca?ym swoim z?ocistym majestacie i pianowym bogactwie smaku. Poniewa? piwo - to nie picie, a styl ?ycia i ?wietny pretekst dla spotkania.

Nie zna? piwa – nie czu? rado?ci!

Ludowa m?dro?? dawnych Szumer?w. “Wino barbarzy?c?w” –tak nazywali Rzymianie nap?j chmielny German?w, kt?ry oni robili z zbo?owej brzeczki i wozili w sob? podczas wypraw na Rzym. Nie, kultura piwna nie zdoby?a tradycyjnie winiarskie kraje, kultura piwna stan??a istnie? r?wnolegle z winiarsk? i dzi? piwo za swoimi jako?ciami osi?gn??o apogeum.

Wszyscy wiedz? o ?wietnych w?a?ciwo?ciach smakowych piwa, ale na pewno nie wszyscy wiedz? o tym, czym ono jest po?yteczne:

  • Piwo wyprowadza z organizmu rakotw?rcze substancje i obni?a ryzyko zachorowa? na raka w 2-3 razy - to oficjalnie udowodniono przez japo?skich naukowc?w.
  • Wypijcie na czczo puchar piwa, odwodnia ?o??dek i oczyszcza jego od nadmiaru flegmy, co po?ytecznie przy zapaleniu ?o??dka.
  • Tylko piwo mo?e wyprowadza? z organizmu sole glinu.
  • Dobrze tamuje pragnienie, poniewa? sprzyja szybkiemu post?powaniu p?ynu do krwi kosztem mineralnych substancji i dwutlenku w?gla, kt?re rozszerzaj? kapilary w b?onach narz?d?w trawienia.
  • Piwo – jesyny nap?j alkoholowy, kt?ry zawiera chmielow? goryczk?, kt?ra aktywizuje wyr??nianie ?o??dkowego soku. Aktywne substancje, kt?re przechodz? do piwa z chmielu maj? uspokajaj?c?, tamuj?ce b?l i hipnotyczne dzia?anie na ludzki organizm, przyt?aczaj? wzrost i rozw?j bakterii.


УкраїнськаEnglish
Web design - Lwów