Gor?ca czekolada

Gor?ca czekolada - akurat te ?akocie, kt?re dopukaj? si? do serca ka?dego. Ta s?odka rozkosz zaczepia najdelikatniejsze struny duszy wysubtelnionego estety, jednocze?nie nie zostawi oboj?tnym owego, kto spr?buje chocia?by haust magicznego napoju. Elegancki deser tylko dotyka ust, s?odki taje w ustach, a Pa?stwa wyobra?nia rysuje niepowtarzalne wzruszaj?ce obrazy, zmuszaj?c zanurzy? si? w wieczny ?wiat ludzkiej rozkoszy, rado?ci, szcz??cia. W?a?nie dzi?ki magicznemu dzia?aniu ten nap?j posiad? cok?? w duszach ludzi. Tym wi?cej s?awna galicyjska gor?ca czekolada. S?odki deser, zrobiony wg prastarych przepis?w galicyjskich cukiernik?w s?yn?? w zesz?ym stuleciu na ca?y ?wiat i samolotem donosi? si? ze Lwowa do Wiednia. Na dzie? dziesiejszy gor?ca czekolada ??czy w sobie dwie powaby: niezwykle smacznego, po?ytecznego, tonizuj?cego s?odkiego napoju i eleganckiego deseru, kt?ry tamuje g??d i daje energii na ca?y dzie?. A jeszcze, fi?scy medycy twierdz? - gor?ca czekolada jest bardziej po?yteczna dla zdrowia, ani?eli twarda czekolada. Przy za?ywaniu kakao skraca si? ryzyko sercowo-naczyniowych chor?b, poniewa? w tym produkcie mieszcz? si? flawnoidy, zdolne obni?a? niesprzyjaj?cy wp?yw na organizm wolnych rodnik?w. Zawitajcie do Czarownej Latarni oraz spr?bujcie: :
  • Czarna czekolada
  • Bia?a czekolada z migda?ami i ?mietank?
  • Czekolada z alkoholem
  • Czekolada z lodami
  • …. oraz jeszcze oko?o dziesi?ciu r??nych szedewr?w czekoladowych!
УкраїнськаEnglish
Web design - Lwów