Herbaty

Kubek herbaty dobrze wypi? w pogod? deszczow? – dla humoru, i rano – by odczu? przyp?yw rze?ko?ci, i prosto tak – dla zadowolenia, i zimowego wieczoru - ?eby pomarzy? o lecie, i spotkawszy starego towarzysza - dla przyjemnej rozmowy i jasnych wspomnieniach… Prawdziwa herbata to dziwny nap?j, kt?ry l?czy w sobie to, co niepo??czalne: cia?u on aje si?? I rze?ko??, a duszy – spok?j i rozkosz. Jednak, by odrczu? ca?? pi?kno?? i bogactwo herbatowego smaku, koloru i aromatu, tego trzeba uczy? si?, jak nale?y uczy? si? rozumie? sztuk? i wszystko przepi?kne w ?yciu. Przed Pa?stwem odkryje si? dziwny ?wiat herbaty, Pa?stwo potrafi? rozr??ni? ca?e bogactwo jego kolorowej palety – od g?stego, g??bokiego jak ciemny bursztyn albo jaskrawego i czystego ???to-gor?cego jak promie? s?o?ca, do prawie bia?ego i przejrzystego. Wtedy herbata przyniesie Pa?stwu to, za co j? tak cenili i lubili kiedy? – zdrowie, spok?j i rozkosz. Do pa?stwa stolika Czarowna Latarnia oferuje herbat? najwy?szej jako?ci, r??norodnego pochodzenia i przygotowania:
  • to s? czarne herbaty (herbaty bez domieszek, aromatyzowane naturalnymi olejami, z domieszkami suszonych kwiat?w i owoc?w…)
  • herbaty zielone (rzedko spotykane gatunki bez domieszek, aromatyzowane, miesznki zielonych i bia?ych herbat, z dodawaniem kawa?k?w owoc?w, jag?d i kwiat?w...),
  • bia?e herbaty to herbaty najwy?szej jako?ci z kruchych, jeszcze nie otwartych pierwszych listk?w herbaty, okrytych srebrzystobia?ymi w?oskami... Nap?j, przygotowany z nich ma dystyngowany smak i przedziwny cienki aromat.
  • herbaty zio?owe (wytworzone wy??cznie z suszonych zi?? i kwiat?w, lub z dodawaniem kawa?eczk?w suszonych owoc?w i jag?d)
  • herbaty owocowe (miesznki suchych owoc?w i jag?d bez dodania herbatowego listka) - te herbaty zdziwi? Pa?stwo niespodziewanym smakiem i aromatem, przypominaj? o Pa?skiej podr??y lasami i ??kami i ?wietne mgnienia letniego odpoczynku.
W szczeg?lno?ci chcemy zwr?ci? uwag? Pa?stwa na herbaty, zwi?zane r?cznie w herbatowe kompozycje. Zam?wiwszy tak? herbat?, otrzymujecie opr?cz rozkosza smaku i aromatu jeszcze i rozkosz estetyczny - od kontemplacji owego, jak na oczach u Pa?stwa otwiera si? p?czek i w czajniku przekszta?ca si? na przedziwny kwiat.

Zawitajcie do Czarownej Latarni oraz spr?bujcie:
  • Herbat? “Kasterd” – ?mietank? i jajczarskim ???tkiem.
  • Herbat? “Late” – herbata z lodami.
  • Herbat? po arabsku – z kaw?
  • Grog – z alkoholem i przypraw?
  • Herbat? “Karpack?” – z karpackich traw…
УкраїнськаEnglish
Web design - Lwów